Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zmiana wysokości stawki żywieniowej

KOMUNIKAT DYREKTORA ŻŁOBKA KONICZYNKA 

z dnia 16 maja 2022 roku 

W SPRAWIE OPŁAT ZA ŻŁOBEKNiniejszym informuję, że w związku z drastycznymi i permanentnymi podwyżkami cen produktów spożywczych z dniem     1 czerwca br. ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej.

Wynosić ona będzie 8,00 zł za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku. 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/994/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasta Gdyni oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 roku, od 01.06.2022 roku opłaty wyniosą

 

 

  • miesięczna opłata za pobyt dziecka do 10 godzin – 566,00 zł

 

(10% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na koniec poprzedniego roku kalendarzowego zaokrąglone do pełnych złotych) 

 

  • miesięczna opłata za pobyt dziecka do 10 godzin, gdy co najmniej jeden z rodziców posiada kartę mieszkańca    – 481,00 zł

(8,5% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku opieki nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie, gdy co najmniej jeden z rodziców posiada kartę mieszkańca)

 

  • stawka żywieniowa – 8,00 zł za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku 

 

 

Data dodania: 2022-05-16 11:47:57
Data edycji: 2022-05-16 12:41:29
Ilość wyświetleń: 258
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej