Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Opłaty

Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/1319/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2022 r. ustala się miesięczną opłatę z tytułu sprawowania opieki wychowawczej, opiekuńczej, edukacyjnej oraz zajęć dydaktycznych wspomagających rozwój dziecka.

 

 

I. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości:

 

  • 10% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku opieki nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie - 716 zł 
  • 8,5% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku opieki nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie, gdy co najmniej jeden z rodziców posiada kartę mieszkańca - 608 zł

W przypadku, gdy z usług żłobka korzysta dwoje i więcej dzieci z tej samej rodziny, opłaty obniża się o 50%  dla drugiego i kolejnych dzieci.

 

II. Maksymalna dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 zł na dziecko.

III. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wskazany w ust.1 wymiar opieki w żłobku, może być, na wniosek rodzica, wydłużony, za dodatkową opłatą wynoszącą 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem.

 

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wyżywienie należy wpłacać na konto placówki do 15 – stego dnia miesiąca.

Nr konta: PKO BP 07 1020 1811 0000 0702 0320 7990

 

W tytule przelewu należy podać:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • placówkę,
  • za jaki miesiąc
Data dodania: 2020-02-19 19:25:34
Data edycji: 2024-02-14 15:05:28
Ilość wyświetleń: 2477
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej