Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

REKRUTACJA- zmiana sposobu dostarczania dokumentów

W związku z obowiązującym stanem pandemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi ograniczenia przebywania osób postronnych na terenie żłobków oraz troską o nasze wspólne zdrowie, jesteśmy zmuszeni zmienić sposób dostarczenia do żłobka wymaganych dokumentów. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów przyjęcia dziecka do placówki, prosimy dostarczyć zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 

1. Prosimy przygotować wszystkie wymagane w procesie rekrutacji dokumenty.

2. Dokumenty, które przekazujecie Państwo w kopii, muszą być opatrzone własnoręcznie napisaną i podpisaną klauzulą       „za zgodność z oryginałem”.

3. Dokumenty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem "WITOMINO" lub "CISOWA", należy dostarczyć do siedziby żłobka przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni Witomino i wrzucić do przygotowanej urny, najpóźniej do 29 maja 2020.

4. Komisja rekrutacyjna po analizie dokumentów i zamknięciu procesu rekrutacyjnego, dokona komisyjnego zniszczenia dostarczonych kopii najpóźniej do dnia 31.08.2020 r.

 

Wykaz wymaganych dokumentów http://cisowa.zlobekkoniczynka.pl/rekrutacja,58,pl  

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Żłobek „Koniczynka” ul. Uczniowska 2, 81-647 w Gdyni, e-mail: biuro@zlobekkoniczynka.pl

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań żłobka w zakresie rekrutacji kandydatów do Żłobka „Koniczynka”

Podstawą przetwarzania danych jest UCHWAŁA NR XVII/552/20 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia statutu gminnej jednostki budżetowej Żłobek „Koniczynka” opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 24 marca 2020 roku poz. 1566.

Odbiorcami danych osobowych jest komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Żłobka „Koniczynka”.

Macie Państwo prawo do ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, prawo do kontaktu z IOD, prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Data dodania: 2020-05-13 12:44:23
Data edycji: 2020-05-18 13:25:46
Ilość wyświetleń: 997
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej