Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja- sposób dostarczenia dokumentów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów przyjęcia dziecka do placówki, prosimy dostarczyć zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 

1. Prosimy przygotować wszystkie wymagane w procesie rekrutacji dokumenty.

2. Dokumenty, które przekazujecie Państwo w kopii, muszą być opatrzone własnoręcznie napisaną i podpisaną klauzulą     „za zgodność z oryginałem”.

3. Dokumenty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem "CISOWA", należy dostarczyć do żłobka przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni Cisowej i wrzucić skrzynki pocztowej, najpóźniej do 29 maja 2024.

4. Komisja rekrutacyjna po analizie dokumentów i zamknięciu procesu rekrutacyjnego, dokona komisyjnego zniszczenia dostarczonych kopii najpóźniej do dnia 31.08.2024 r.

 

Wykaz wymaganych dokumentów http://witomino.zlobekkoniczynka.pl/rekrutacja,48,pl

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Żłobek „Koniczynka” ul. Uczniowska 2, 81-647 w Gdyni,                                    e-mail: biuro@zlobekkoniczynka.pl

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań żłobka w zakresie rekrutacji kandydatów do Żłobka „Koniczynka”

Podstawą przetwarzania danych jest Uchwała XXVII/909/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 lutego 2021 r., w sprawie ustalenia statutu gminnej jednostki budżetowej Żłobek „Koniczynka” opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 8 marca 2021 roku poz. 896.

Odbiorcami danych osobowych jest komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Żłobka „Koniczynka”.

Macie Państwo prawo do ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, prawo do kontaktu z IOD, prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Data dodania: 2024-05-15 11:31:07
Data edycji: 2024-05-15 11:31:48
Ilość wyświetleń: 1183
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej