Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Dofinansowanie -przypomnienie

Szanowni Państwo,


zgodnie z wymogami ustawowymi (Dz.U. Poz. 2270 z dn. 17.11.2021) informujemy, iż od stycznia 2022 r. rząd wprowadza dofinansowanie do obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Dofinansowanie w wysokości do 400 zł przysługiwać będzie:

  • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
  • na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia.

 Wypłata dofinansowania będzie realizowana po pozytywnym rozpatrzeniu przez ZUS wniosku złożonego przez rodziców.


Jako placówka świadcząca usługi opieki nad dziećmi do lat 3 będziemy otrzymywać ww. dofinansowanie na konto żłobka i zwracać je Państwu na wasze konta. Wypłaty rozpoczną się  najszybciej w kwietniu z wyrównaniem od stycznia.


Zostaliśmy zobligowani do pozyskania od Państwa dodatkowych danych (tylko na potrzeby tego programu) takich jak:

  • Pesele rodziców/ opiekunów prawnych
  • adresy mailowe rodziców/opiekunów prawnych
  • nr telefonów rodziców/opiekunów prawnych
  • ilość dzieci w rodzinie

 

Prosimy wypełnić załączony formularz i do 14 stycznia 2022 dostarczyć go do sekretariatu żłobka lub do właściwej dziecku grupy.

Więcej informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym znajdziecie Państwo na https://www.gov.pl/web/rodzina/wiecej-o-rodzinnym-kapitale-opiekunczym

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem biuro@zlobekkoniczynka.pl

 

Przypominamy o konieczności aktualizacji danych teleadresowych w przypadku ich zmiany.

Data dodania: 2022-04-08 08:33:43
Data edycji: 2022-04-08 08:35:42
Ilość wyświetleń: 1053
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej