Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zmiana wysokości opłat

Zgodnie z Uchwałą nr XXX/994/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 maja 2021 r. od 1 września 2021, ustala się miesięczną opłatę z tytułu sprawowania opieki wychowawczej, opiekuńczej, edukacyjnej oraz zajęć dydaktycznych wspomagających rozwój dziecka.

 

I. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości:

 

  • 10% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku opieki nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie - 517zł 
  • 8,5% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku opieki nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie, gdy co najmniej jeden z rodziców posiada kartę mieszkańca - 439zł

W przypadku, gdy z usług żłobka korzysta dwoje i więcej dzieci z tej samej rodziny, opłaty obniża się o 50%  dla drugiego i kolejnych dzieci.

 

II. Maksymalna dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,20 zł na dziecko.

III. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wskazany w ust.1 wymiar opieki w żłobku, może być, na wniosek rodzica, wydłużony, za dodatkową opłatą wynoszącą 50zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem.

 

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wyżywienie należy wpłacać na konto placówki do 15 – stego dnia miesiąca.

Nr konta: PKO BP 07 1020 1811 0000 0702 0320 7990

 

W tytule przelewu należy podać:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • placówkę,
  • za jaki miesiąc

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2020-roku,273,8.html

 

Data dodania: 2021-06-16 10:21:14
Data edycji: 2021-06-16 10:31:04
Ilość wyświetleń: 251
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej