Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Płatności

Zgodnie z Uchwałą nr XIV/301/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. ustala się miesięczną opłatę z tytułu sprawowania opieki wychowawczej, opiekuńczej, edukacyjnej oraz zajęć dydaktycznych wspomagających rozwój dziecka.


I. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku uzależnia się od liczby godzin dziennego pobytu dziecka w wysokości:

 

1) 330 zł - do 10 godzin pobytu dziecka w żłobku

2) 360 zł - powyżej 10 godzin pobytu dziecka w żłobku


W przypadku, gdy z usług żłobka korzysta dwoje i więcej dzieci z tej samej rodziny, opłaty obniża się o 50%  dla drugiego i kolejnych dzieci.

 

II. Maksymalna dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,00 zł na dziecko.

III. Za każdą przekroczoną godzinę pobytu dziecka w żłobku w stosunku do czasu określonego w umowie rodzic/opiekun prawny dokonuje opłaty w wysokości 30,00zł.

 

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wyżywienie należy wpłacać na konto placówki do 15 – stego dnia miesiąca.

Nr konta: PKO BP 07 1020 1811 0000 0702 0320 7990

 

W tytule przelewu należy podać:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • placówkę,
  • za jaki miesiąc
Data dodania: 2020-02-19 19:25:34
Data edycji: 2020-03-19 13:25:13
Ilość wyświetleń: 553
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej